GIỚI THIỆU TRƯỜNG MẦM NON HOA ĐÀO

     Trường mầm non Hoa Đào được sữa chữa năm 2013 gồm 4 phòng học và 4 phòng khác. Nhà trường đã đi vào hoạt động tháng 9/2014 thực hiện bán trú tháng 9/2014; được cấp phát và mua sắm trang thiết bị tương đối đầy đủ. Nhà trường luôn được sự quan tâm của cấp trên và tạo được lòng tin với các bậc  phụ huynh các cháu. Có sự phối hợp tốt giữa Ban đại diện cha mẹ phụ huynh và nhà trường.

     Tổng số cán bộ- giáo viên – nhân viên là 17 người. Trong đó Ban giám hiệu 2, giáo viên: 9, nhân viên: 6.

     Trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ trên chuẩn và đạt chuẩn, giáo viên có lòng yêu nghề chăm sóc cháu tốt, yêu thương và công bằng với tất cả các cháu. Tham gia lớp bồi dưỡng chống bạo hành, về đạo đức nhà giáo, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp cho GV.

    Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo cơ hội, động viên, khuyến khích CBQL, giáo viên học tập và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo; không để xảy ra tiêu cực trong các hoạt động quản lý và sử dụng tài sản, chế độ tài chính, chế độ ăn của các cháu.

     Thực hiện đúng lịch sinh hoạt chuyên môn và chương trình giáo dục mầm non. Đội ngũ giáo viên ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy và học.

     Nhà trường luôn chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú: cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình GDMN. Xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp với độ tuổi; món ăn không lặp lại trong vòng 02 tuần.

   Thực hiện tốt Đề án “Sữa học đường giai đoạn 2017-2021” theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND và Quyết định số 1344/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND về thực hiện Đề án “Sữa học đường cho học sinh trong trường mầm non, trẻ đưới 6 tuổi các trung tâm bảo trợ xã hội, trẻ 3-5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2017-2021”:

      Tổ chức cho trẻ uống sữa học đường vào buổi sáng, để cung cấp đủ năng lượng và bổ sung canxi, tốt cho sự phát triển của trẻ. Mỗi trẻ uống đủ 16 hộp/tháng, uống đủ 9 tháng/năm (nhà nước 8 hộp, phụ huynh đóng góp 8 hộp), trẻ nghỉ học được uống bù ngay trong tháng.

100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học)

       Tạo được môi trường xanh, sạch, đẹp cho các cháu hoạt động. Nhà trường luôn chú trọng xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm áp dụng các phương pháp giáo dục phù hợp với trẻ, tạo cho trẻ được trãi nghiệm qua các hoạt động giáo dục giúp trẻ tự tin , mạnh dạn hình thành tâm thế, thói quen tốt để chuẩn bị hành trang bước vào lớp 1.

       Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đưa nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với bốn nội dung: “Nói không với tiêu cực trong quản lý tài chính; nói không với dạy chữ trước lớp 1; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo;  nói không với ngộ độc thực phẩm và tai nạn trong các cơ sở GDMN”.